در طول 8 سال دفاع مقدس قهرمانانه ملت ایران، زنان شجاع و فداکار هم دوشادوش مردان به دفاع پرداختندآنان دست به کارهایی زدند که هیچ کس انتظارش را نداشت و شجاعت هایی از خود نشان دادند که دوست و دشمن را متحیر کرد.

زنان هشت سال دفاع مقدس ابتدا به خود و سپس به دیگران ثابت کردند که زنان مسلمان ایران زمین صاحب توانایی های بی شماری است که در صورت تجلی، معرف و اثبات کننده ی جایگاه زنان ایرانی در موفقیت های مختلف برای همیشه ی تاریخ است هر چند که گاهی و در ابتدا با مخالفتهایی روبرو می شدند که از آن جمله دفاع مقدس است.

اولین دلیل آن است که دفاع را امری مردانه می دانستند و حتی عده ای به سختی توانستند حضور زنان را در کنار خود و در اثنای جنگ بپذیرند و دلیل دوم آن هم ترس از اسارت زنان به دست دشمنان و سختی ها و مشقت های فراوان دوران اسارت بود.

ادامه مطلب